Knittel

 

 

 

Pappers 3an

100 år

 

Datum

24

31

07

Premiär! Flaggorna vajar, Champangeglasen är fyllda.

Bomhus musikkår står redo.

Kl 18.30 slår vi upp dörrarna. Skål!!

Förväntan i luften!

För 2a gången i ordningen strömmar gästerna in i Lilla Gasklockan - kan vi toppa förra veckans firande?!

Tredje och sista veckan! Med vemod och stolthet höjer vi våra glas för att fira hundra år av kamp och gemenskap!

Knittel av Hasse Bergkvist

Kors vad tiden går

Papperstrean hundra år

 

Vi alla nu här

Hyllar avdelning Karskär

 

Då var nästan alla mé

Och bilda avdelning tre

 

Numret borde varit ett

Från oss kom förslaget

 

Bilda ett eget förbund

Så står i varje urkund

 

Wahlström, Jansson & Pryd

Första styrelse med attityd

 

Som sin tid så kunde bida

Alltid på de svagas sida

 

I början var goda råd dyra

Medlemsantalet var trettiofyra

 

Ingen lokal som hette duga

Mötena hölls i Ryds stuga

 

Ofred; krig och hungersnöd

Solidariteten icke enkomt bröd

 

Alla fick vända på slanten

Några korsa Atlanten

 

Andra företagsbutiken plundra

Men betala om nu nån undra

 

Diktatorer med stövlar vandra

Starta världskrig, det andra

 

Hemmamarknaden skral

I beredskap låg all personal

 

Ändå så vitt det var känt

Arbetslösheten femtio procent

 

Fred och nya världskriser

Korea gav höga massapriser

 

Övervinsten matades som med sond

Gav oss vår ”Sociala fond”

 

 

Istället för högre lön, var tacken

Semesterhemmet i Humlebacken

 

Nya kollegor och kamrater

Från världens alla stater

 

Från alla hörn av Jorden

Dock allra flest från Norden

 

De entreprenörer vi levererat

Återkom, betalt – kvitterat

 

Kamrater har kommit och gått

Många goda minnen vi fått

 

Några fackliga profiler

Dock alls inga stofiler

 

Kända glada gamänger

Alla hade sina poänger

 

Långt var Wibergs ledarskap

Dock något ”luddigt” budskap

 

Knappast en feministisk bön

Bra tjej ska fram – oavsett kön

 

Alltid kulturens värde förkunnar

Studieledarn Brewitz, Karl-Gunnar

 

Sent om sider släpptes han fram

Allas vår egen Åke Lamm

 

Mot storfinansen ganska sval

Kanske en nyans för radikal

 

Sen inga problem med fördelningen

Anställdes på Personalavdelningen

 

Heckes pojk Henka duglig, utan fjäsk

Värvad ända bort till Fjollträsk

 

Egna sånggruppen ”Upp trälar”

Som balsam för trötta själar

 

Men låt oss icke slå vårt bröst

Utan istället upphöja vår röst

 

Ta detta som ett avstamp

För vår fortsatta kamp